Aviso legal e política de privacidade

DELPIT NEGOCE, preocupado polos dereitos das persoas, en particular no que respecta ao procesamento automatizado, e no desexo de transparencia cos seus clientes, implementou unha política que abrangue todas estas operacións de procesamento, os fins perseguidos por eles e os medios accións dispoñibles para os individuos para que poidan exercer mellor os seus dereitos. 

Para calquera información adicional sobre a protección de datos persoais, invitámolo a consultar o sitio: https://www.cnil.fr/

A versión actualmente en liña destas condicións de uso é a única que se pode opor durante toda a duración do uso do sitio e ata que unha nova versión o substitúa.


Artigo 1 - Avisos legais


1.1 Sitio (en diante "o sitio"): Vibrez-Rugby.com

1.2 Editor (en diante "o editor"): 

Jean christophe Delpit,

residente: 2 impasse des Truffières, 24570 Condat Sur Vézère,

SIREN n °: 441 151 925,

teléfono: 05 64 49 00 11,

Enderezo de correo electrónico: contact@Vibrez-Rugby.com

1.3 Anfitrión (en diante "o anfitrión"): 

Vibrez-Rugby.com está aloxado por Hostinger, cuxa sede central está situada en Lituania: Hostinger, UAB, Jonavos g. 60C, 44192 

Artigo 2 - Acceso ao sitio


O acceso ao sitio e o seu uso están reservados para un uso estritamente persoal. Vostede acepta non usar este sitio e a información ou datos contidos nel con fins comerciais, políticos, publicitarios e para calquera forma de solicitude comercial e, en particular, o envío de correos electrónicos non solicitados.


Artigo 3 - Contido do sitio


Todas as marcas, fotografías, textos, comentarios, ilustracións, imaxes, animadas ou non, secuencias de vídeo, sons, así como todas as aplicacións informáticas que se poderían empregar para que este sitio funcione e máis xeralmente todos os elementos reproducidos ou usados ​​no sitio son protexido polas leis vixentes en materia de propiedade intelectual.

Son propiedade total e completa do editor ou dos seus socios. Queda estrictamente prohibida calquera reprodución, representación, uso ou adaptación, en calquera forma, de todos ou parte destes elementos, incluídas as aplicacións informáticas, sen o consentimento previo por escrito do editor. O feito de que o editor non inicie procedementos ao ter coñecemento destes usos non autorizados non supón a aceptación dos devanditos usos e a renuncia ao procesamento.


Artigo 4 - Xestión do sitio


Para unha boa xestión do sitio, o editor pode en calquera momento:

- suspender, interromper ou limitar o acceso a todo ou parte do sitio, reservar o acceso ao sitio ou a determinadas partes do sitio a unha categoría específica de usuarios de Internet;

- eliminar calquera información que poida perturbar o seu funcionamento ou contravir as leis nacionais ou internacionais ou as regras de Netiquette;

- suspender o sitio para realizar actualizacións.


Artigo 5 - Responsabilidades


O editor non poderá ser responsable en caso de fallo, avaría, dificultade ou interrupción da operación, impedindo o acceso ao sitio ou a unha das súas funcións.

O material de conexión co sitio que usa está baixo a súa exclusiva responsabilidade. Debe tomar todas as medidas adecuadas para protexer o seu equipo e os seus propios datos, en particular contra ataques de virus a través de Internet. Tamén é o único responsable dos sitios e datos que consulta.

O editor non poderá ser responsable en caso de procedemento xudicial contra vostede:

- debido ao uso do sitio ou de calquera servizo accesible a través de Internet;

- Debido ao seu incumprimento destas condicións xerais.

O editor non se fai responsable dos danos causados ​​a vostede mesmo, a terceiros e / ou ao seu equipo como resultado da súa conexión ou o seu uso do sitio e renuncia a calquera acción contra el como resultado.

Se o editor fose obxecto dun procedemento amigable ou legal debido ao uso que facía do sitio, podería dirixirse contra vostede para obter unha indemnización por todos os danos, sumas, condenas e custos que puidesen derivarse este procedemento.


Artigo 6 - Ligazóns de hipertexto
 

O editor autoriza o establecemento por parte dos usuarios de todas as ligazóns de hipertexto a todo ou parte do sitio. Calquera ligazón debe eliminarse a petición do editor. 

O editor non publica ningunha información accesible a través dunha ligazón a outros sitios. O editor non ten dereito ao contido presente nesa ligazón. 


Artigo 7 - Recollida e protección de datos

Os teus datos son recollidos por Vibrez-Rugby.com.

Datos persoais significa calquera información relativa a unha persoa física identificada ou identificable (interesado); considérase identificable unha persoa que pode ser identificada, directa ou indirectamente, en particular por referencia a un nome, un número de identificación ou a un ou máis elementos específicos, específicos do seu contido físico, fisiolóxico, xenético, psicolóxico, económico, cultural ou social.

A información persoal que se pode recoller no sitio é utilizada principalmente polo editor para xestionar as relacións con vostede e, no seu caso, para procesar os seus pedidos. 

Os datos persoais recollidos son os seguintes:

- Apelidos e nome

- Enderezo

- Enderezo de correo

- número de teléfono

- Datos financeiros: como parte do pago de produtos e servizos ofrecidos na Plataforma, a Plataforma rexistra datos financeiros relacionados coa tarxeta de crédito do usuario.

Artigo 8 - Dereito de acceso, rectificación e retirada dos seus datos

En aplicación da normativa aplicable aos datos persoais, os usuarios teñen os seguintes dereitos:

  • Dereito de acceso: poden exercer o seu dereito de acceso, para coñecer os datos persoais que os conciernen, escribindo ao seguinte enderezo de correo electrónico: contact@Vibrez-Rugby.com. Neste caso, antes da implantación deste dereito, a Plataforma poderá solicitar a acreditación da identidade do usuario para comprobar a súa exactitude. 
  • Dereito de rectificación: se os datos persoais da Plataforma son inexactos, poden solicitar a actualización da información.
  • Dereito a borrar datos: os usuarios poden solicitar a eliminación dos seus datos persoais, de acordo coas leis de protección de datos aplicables. 
  • Dereito a limitar o procesamento: os usuarios poden solicitar á Plataforma que limite o procesamento de datos persoais de acordo cos supostos previstos polo GDPR. 
  • Dereito de oposición ao procesamento de datos: os usuarios poden opoñerse a que os seus datos sexan procesados ​​de acordo cos supostos previstos polo GDPR.  
  • Dereito á portabilidade: poden reclamar que a Plataforma lles proporcione os datos persoais que proporcionaron para transmitilos a unha nova Plataforma.

Pode exercer este dereito poñéndose en contacto connosco no seguinte enderezo:
2 impasse des Truffières, 24570 Condat Sur Vézère

Ou por correo electrónico, ao enderezo:

contacto@Vibrez-Rugby.com

Calquera solicitude deberá ir acompañada dunha fotocopia dun documento de identidade válido asinado e mencionar o enderezo no que o editor pode contactar co solicitante. A resposta enviarase no prazo dun mes desde a recepción da solicitude. Este período dun mes pode prorrogarse dous meses se a complexidade da solicitude e / ou o número de solicitudes o requiren.

Ademais, e desde a Lei no 2016-1321 do 7 de outubro de 2016, as persoas que o desexan teñen a posibilidade de organizar o destino dos seus datos despois da súa morte. Para máis información sobre o tema, pode consultar a páxina web da CNIL: https://www.cnil.fr/.

Os usuarios tamén poden presentar unha reclamación ante a CNIL no sitio web da CNIL: https://www.cnil.fr

Recomendámoslle que primeiro se poña en contacto connosco dentro da Plataforma antes de presentar unha reclamación coa CNIL, porque estamos á súa disposición para resolver o seu problema. 

Artigo 9 - Uso de datos

Os datos persoais recollidos dos usuarios están destinados a proporcionar os servizos da Plataforma, melloralos e manter un ambiente seguro. A base legal para o procesamento é a execución do contrato entre o usuario e a Plataforma. Máis concretamente, os usos son os seguintes:

- acceso e uso da Plataforma polo usuario;

- xestión do funcionamento e optimización da plataforma;

- implementación de asistencia ao usuario;

- verificación, identificación e autenticación dos datos transmitidos polo usuario;

- personalización de servizos mostrando anuncios en función do historial de navegación do usuario, segundo as súas preferencias;

- prevención e detección de fraudes, malware (software malicioso ou malware) e xestión de incidentes de seguridade;

- xestión de calquera disputa cos usuarios;

- envío de información comercial e publicitaria, segundo as preferencias do usuario;

- organización das condicións de uso dos servizos de pagamento.

Artigo 10 - Política de conservación de datos

A Plataforma conserva os seus datos durante o tempo necesario para proporcionarlle os seus servizos ou prestarlle asistencia. 

Na medida en que sexa razoablemente necesario ou necesario para cumprir as obrigas legais ou regulamentarias, resolver disputas, evitar fraudes e abusos ou facer cumprir os nosos termos e condicións, tamén podemos conservar parte da súa información segundo sexa necesario, incluso despois de pechar a súa conta. ou que xa non necesitamos proporcionarlle servizos.

Artigo 11- Compartir datos persoais con terceiros

Os datos persoais pódense compartir con empresas de terceiras partes exclusivamente na Unión Europea, nos seguintes casos:

- cando o usuario utiliza os servizos de pago, para a implementación destes servizos, a Plataforma está en contacto con empresas bancarias e financeiras de terceiros coas que celebrou contratos;

- cando o usuario publique información accesible ao público nas áreas de comentarios gratuítas da Plataforma;

- cando o usuario autorice o sitio web dun terceiro para acceder aos seus datos;

- cando a Plataforma utiliza os servizos dos provedores para proporcionar asistencia ao usuario, publicidade e servizos de pago. Estes fornecedores de servizos teñen un acceso limitado aos datos do usuario, como parte do rendemento destes servizos, e teñen a obriga contractual de utilizalos de acordo co establecido na normativa aplicable sobre protección de datos persoais. persoal;

- se a lei o esixe, a Plataforma pode transmitir datos para responder ás reclamacións formuladas contra a Plataforma e cumprir os procedementos administrativos e legais;

Artigo 12 - Ofertas comerciais

É probable que recibas ofertas comerciais do editor. Se non o desexas, ponte en contacto connosco en: contact@Vibrez-Rugby.com

Os seus datos poden ser utilizados polos socios da editorial para fins de prospección comercial. Se non o desexa, póñase en contacto connosco en: contact@Vibrez-Rugby.com

Se, ao ver o sitio, accede a datos persoais, deberá absterse de calquera colección, uso non autorizado e calquera acto que poida constituír un ataque á privacidade ou reputación de persoas. O editor declina toda responsabilidade ao respecto.

Os datos gárdanse e utilízanse durante un período de acordo coa lexislación vixente.


Artigo 13 - Cookies 

Que é unha cookie "?

Unha "cookie" ou rastrexador é un ficheiro electrónico colocado nun terminal (computadora, tableta, teléfono intelixente, etc.) e lido por exemplo cando se consulta un sitio web, se le un correo electrónico, se instala ou o uso de software ou unha aplicación móbil, independentemente do tipo de terminal empregado (fonte: https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi ).

Ao navegar por este sitio, pódense colocar no seu terminal "cookies" da empresa responsable do sitio en cuestión e / ou de empresas de terceiras partes.

Cando navegues por primeira vez neste sitio, aparecerá un banner explicativo sobre o uso de "cookies". Polo tanto, ao continuar navegando, considerarase que o cliente e / ou o cliente potencial está informado e que aceptou o uso das devanditas "cookies". O consentimento prestado será válido por un período de trece (13) meses. O usuario ten a opción de desactivar as cookies desde a configuración do seu navegador. 

Toda a información recollida só se utilizará para rastrexar o volume, o tipo e a configuración do tráfico que usa este sitio, para desenvolver o seu deseño e disposición e para outros fins administrativos e de planificación e, máis xeralmente, para mellorar o servizo. que che ofrecemos.

Neste sitio están presentes as seguintes cookies: 

Cookies de Google:

- Google Analytics: utilízase para medir a audiencia do sitio.
- Xestor de etiquetas de Google: facilita a implementación de etiquetas en páxinas e permítelle xestionar etiquetas de Google. 
- Google Adsense: rede publicitaria de Google que utiliza sitios web ou vídeos de YouTube como soporte para os seus anuncios. 
- Remarketing dinámico de Google: permítelle ofrecer publicidade dinámica en función de buscas anteriores. 
- Conversión de Google Adwords: ferramenta para controlar campañas publicitarias de AdWords. 
- DoubleClick: cookies publicitarias de Google para distribuír banners.

A vida útil destas cookies é de trece meses.

Para obter máis información sobre o uso, xestión e eliminación de "cookies", para calquera tipo de navegador, invitámoslle a consultar a seguinte ligazón: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.


Artigo 14 - Fotografías e representación de produtos


As fotografías de produtos e / ou servizos, que acompañan a súa descrición, non son contractuais e non vinculan ao editor.


Artigo 15 - Dereito aplicable


Estas condicións de uso do sitio réxense pola lexislación francesa e están suxeitas á xurisdición dos xulgados da sede social do editor, suxeita a unha atribución específica de xurisdición derivada dunha lei ou regulamento particular.


Artigo 16 - Contacte connosco


Para calquera dúbida, información sobre os produtos presentados no sitio ou sobre o propio sitio, pode deixar unha mensaxe no seguinte enderezo: contact@Vibrez-Rugby.com